Nexus Digital ви представя ContractorBG - уебсайт, който свърза клиенти търсещи различни видове услуги с изпълнители. Нашата задача беше да изготвим изцяло нова функционалност, а именно администраторския панел на сайта. Чрез приравняване на стиловете и създаване на интуитивен интерфейс на панела, ние успяхме да улесним управлението на проектите на клиента и изптлнителя.

Резултати

Административният панел на сайта contractorbg е иновативно решение, което преобразява начина на управление на проектите. Нашата административна платформа направи управлението на вашите проекти по-лесно, по-ефективно и по-прозрачно.
Чрез интуитивния и лесен за използване интерфейс, ще можете да добавяте нови проекти, да преглеждате текущите състояния, да назначавате задачи и да следите напредъка на изпълнителите си с лекота.

Резултатите са повече закупени абонаменти. Чрез персонализирани промоции, удобни плащания и редовни обновления на услугите, ние стимулирахме нашите клиенти да инвестират в нашите платени планове.